Privacy

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. De AVG geldt voor alle ondernemingen binnen Europa die persoonsgegevens verwerken en dus ook voor scholen

Een bovenschoolse werkgroep van Stichting Robijn is hard aan het werk om Robijn en haar scholen AVG-proof te maken. Om juridisch te voldoen aan de AVG zijn door een gerenommeerd advocatenkantoor, gespecialiseerd in onderwijs, formulieren en protocollen ontwikkeld. Deze voldoen juridisch aan de AVG en zijn en worden nog steeds aangepast aan de situatie van Robijn.

Alle activiteiten waarbij gegevens verwerkt worden, zijn inmiddels in een register samengevat. Daarnaast is een aantal documenten opgesteld, zoals een privacyreglement. Die kunt u hieronder downloaden en inzien.

Bij de start van het schooljaar 2018-2019 vragen wij de ouders van onze leerlingen om de benodigde toestemmingen.

De belangrijkste documenten vindt u hieronder:

(In de vergadering van 26 juni 2018 is de GMR verzocht met deze documenten in te stemmen.)