Actueel

You are required to login to view this page.
Lost your password?

Robijn is trots op Senna en Yasmina

Vandaag was Robin Robijn op De Veldrakker om Senna en Yasmina in het zonnetje te zetten. Zij hebben een jongerenlintje van de burgemeester van Nieuwegein ontvangen voor alle goede dingen die ze doen voor de ouderen in hun buurt. Robin heeft ze namens Robijn laten weten dat we er trots op zijn dat zulke lieve, sociale meiden leerlingen zijn van een Robijnschool.

Wisseling in de raad van toezicht

Per 1 januari 2022 verwelkomen wij Patrick van den Brink als nieuw lid van onze raad van toezicht. Patrick is een bekend gezicht in de regio en dan vooral in IJsselstein waar hij van 2007 tot 2014 burgemeester was en waar hij nog steeds woont. Met zijn uitgebreide netwerk en expertise op het gebied van openbaar bestuur, organisatieontwikkeling en financiën is hij een aanwinst voor onze raad.  Patrick heeft ruime ervaring als toezichthouder in het onderwijs en in de zorg. Zo is hij nu voorzitter van de Raad van Toezicht van de Koninklijke Auris groep (tot 1 juli), en voorzitter van de raad van toezicht van Stichting Elan. Eerder heeft hij ook in het bestuur van bijvoorbeeld De Donnerschool gezeten.

In het dagelijks leven is Patrick directeur bestuurder bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Hij is 54 jaar, getrouwd met Evelien en samen hebben ze twee volwassen kinderen.

Patrick:” Toen ik de doelstelling van Stichting Robijn las: Kinderen laten slagen voor het leven en niet alleen voor de toets, wist ik meteen ik ga solliciteren. Ik ben dan ook heel blij dat ik per 1 januari lid mag worden van de raad van toezicht en verheug met op een plezierige samenwerking”.

Patrick volgt Paulien Vreman op. Haar termijn in de raad zit erop en treedt af volgens het rooster van aftreden. Zij heeft als vice-voorzitter 5 jaar een plek in de raad gehad en tevens lid van de auditcommissie en remuneratiecommissie. “Ik heb met heel veel plezier zitting gehad in de raad. Ik heb vanuit mijn expertise bij de vraagstukken oog proberen te houden voor de impact op de kinderen, ouders, leerkrachten en de omgeving. Robijn is bezig met een mooie transitie. Ik wens mijn collega’s en de bestuurder veel succes daarbij!” Wij zijn Paulien dankbaar voor alles wat ze voor Robijn heeft betekend en wensen haar veel succes in alle uitdagingen die op haar pad komen.

Vanaf 1 januari 2022 is de samenstelling van de raad van toezicht als volgt:

Liesbeth Schöningh  – voorzitter & remuneratiecommissie
Frank Dekker – vicevoorzitter, remuneratiecommissie & auditcommissie
Leon van der Meij – kwaliteitscommissie
Eveline van Baar – kwaliteitscommissie
Patrick van den Brink – auditcommissie

 

De Krullevaar wint E-waste race

Na een spannende eindsprint heeft groep 6 van OBS de Krullevaar de E-wast race in de regio toch nog met een flinke voorsprong gewonnen. Op 14 oktober, Nationale E-waste-dag, werd om 10:00 uur de eindstand opgemaakt en bleek dat De Krullevaar de hoogste score had behaald. Voor het Jeugdjournaal aanleiding om in de school opnames te komen maken voor een item over de Nationale E-waste-dag. Als ware recycling-ambassadeurs gaven de kinderen voor de camera uitleg over het belang van recyclen en lieten zij zien wat ze allemaal opgehaald hadden.

Directeur Madelon Torenstra en drijvende kracht achter groep 6 meester Roland Jacobs keken trots toe hoe de kinderen aan de cameraploeg van het Jeugdjournaal lieten zien wat ze de afgelopen tijd geleerd hadden over het belang van recycling. En de prijs? Ze gaan met de klas een hele dag naar Nemo Science Museum in Amsterdam!

Benieuwd naar het item van het Jeugdjournaal over De Krullevaar? Hier kun je hem bekijken.

Dubbel feest op De Trekvogel

Dinsdag 5 oktober was het een feestelijke dag op De Trekvogel. Op de Dag van de Leraar openen de leerlingen het vernieuwde schoolplein, ontvingen ze het vignet Gezonde School én gingen ze voor het eerst sinds lange tijd op schoolreis!

De afgelopen zomerperiode was het allesbehalve stil op en rondom het plein van OBS de Trekvogel. De hovenier Hans Lappee was met ouderhulp druk in de weer met het realiseren van een droomplein, dat in het teken staat van: op avontuur in de natuur. Er is veel beplanting aangebracht, er zijn met natuurlijke materialen speelplekken gecreëerd en er is een streetrun parcours gemaakt. “Diverse onderzoeken wijzen uit dat de natuur goed is voor de ontwikkelingen van zintuigen, motoriek, concentratie, denkvermogen en creativiteit. Kinderen kunnen op dit plein op avontuur. Het ontwerp hebben we vorig jaar samen met de kinderen gemaakt. Hierdoor is echt nu echt hún schoolplein!”, aldus Sjoera Vrancken, directeur van de school. Het plein werd feestelijk geopend door de leerlingen, wethouder Eveline Schell,  Mirande Dawson (adviseur van Gezonde School) en hovenier Hans Lappee.

Gezonde school

De dag was extra feestelijk, omdat De Trekvogel zich vanaf dit schooljaar een gezonde school mag noemen. Met het vignet Gezonde school laat de school zien dat hij voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. “We zijn trots op dit behaalde resultaat. Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een uitdagende schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen,” aldus Vrancken.

Schoolreisje

Het thema van het schoolreisje dat op dezelfde feestelijke dag plaatsvond was heel toepasselijk: Survivallen. In Outdoorpark SEC in Almere, beleefden de kinderen een avontuurlijke dag in de natuur. Zo leerden ze elkaar nog beter kennen, ontdekten ze verschillende kwaliteiten van elkaar en hebben ze natuurlijk heel veel plezier gehad met hun groep.

Kwispel naar het Binnenbos op De Tandem

Ze wisten al dat ze hem gewonnen hadden, maar vandaag heeft onze bestuurder Mogens, Kwispel officieel overhandigd aan Sander Frie, leerkracht van daltonschool De Tandem. Sander had namens de school het project Binnenbos ingestuurd als innovatie waar meer scholen bij Robijn hun voordeel mee kunnen doen.

Met het project Binnenbos wil De Tandem planten steeds meer de klassen in brengen. Zij leveren niet alleen een gezonde bijdrage aan het binnenklimaat, maar hun aanwezigheid werkt stressverlagend en het verzorgen van de planten is educatief.

Volgens het juryrapport toont De Tandem met het project Binnenbos bovendien dat de school oog heeft voor hedendaagse vraagstukken rondom het klimaat en het milieu. Kinderen worden op een toegankelijke manier betrokken bij de grote uitdagingen waar we als maatschappij voor staan. De stap van een plant in de klas naar milieubewust leven, lijkt groot, maar is in wezen heel klein. Het begint bij kinderen leren omgaan met de natuur vanuit kennis, inzicht, nut en noodzaak.  De jury hoopt dat het Binnenbos navolging gaat krijgen op andere Robijnscholen en dat dit gaat leiden tot vergelijkbare en mogelijk andere initiatieven. Nu zaaien betekent straks oogsten.

En Kwispel? Die voelde zich natuurlijk meteen thuis in het Binnenbos.

Positieve gezondheid gemeten op De Krullevaar

In het kader van de Nationale Sportweek deden de leerlingen van OBS De Krullevaar afgelopen vrijdag een test over positieve gezondheid, de Kindtool. Wethouder Jan Kuiper kwam speciaal naar de school om met de kinderen van groep 8 te praten over positieve gezondheid. Als je niet ziek bent, ben je gezond. Maar dat wil niet altijd zeggen dat het op alle vlakken goed met je gaat. De test zette de leerlingen aan het denken over onderwerpen waar ze normaalgesproken niet zo expliciet bij stil staan. Bijvoorbeeld over de hoeveelheid vrije tijd die ze hebben of hoeveel ze eigenlijk slapen. Studenten van het ROC begeleidden de kinderen bij het invullen van de test.

De Krullevaar is niet de enige school waarop de Kindtool wordt afgenomen. Hoe meer kinderen er mee doen, des te duidelijker komt in beeld hoe het met de kinderen van Nieuwegein gesteld is. Hier kunnen organisaties die zich inzetten voor de positieve gezondheid van kinderen hun voordeel mee doen.

 

Leerlingen De Krullevaar zamelen elektronica in

De E-Waste Race komt naar Nieuwegein en groep 6 van OBS De Krullevaar doet mee! De komende weken gaan de leerlingen van groep 6 zoveel mogelijk elektronische apparaten inzamelen die gerecycled kunnen worden. Dat is goed voor het milieu (slechts iets meer dan de helft van de totale hoeveelheid elektronisch afval wordt gerecycled), goed voor de bewustwording van de kinderen en hun omgeving, en misschien wel goed voor een extra schoolreisje. Want als groep 6 met het promoten van de actie en het ophalen van de apparaten de meeste punten verdient van de deelnemende scholen in de regio, dan winnen ze een bezoek aan wetenschapsmuseum Nemo in Amsterdam.

De E-Waste Race werd donderdag 16 september afgetrapt met een toespraakje van milieuwethouder Marieke Schouten en een gastles van de organisatie van de E-Waste Race. De leerlingen van De Krullevaar vielen van de ene verbazing in de andere, bijvoorbeeld toen ze hoorden hoeveel goud er in een telefoon zit en dat de meester pas op zijn 15e zijn eerste mobieltje had. Tijdens de E-Waste Race ligt de focus op ‘verminderen’, ‘hergebruiken’ en ‘recyclen’. Aan de hand van deze drie punten in deze volgorde leren de kinderen over het belang van minder spullen kopen, de spullen die je hebt repareren of als je iets nieuws wil eerst kijken of het tweedehands beschikbaar is en als dat allemaal niet meer gaat kan het gerecycled worden.

De komende tijd gaan de leerlingen hard aan de slag met het inzamelen van de elektronica. Ze bedenken plannen om hun inzameling zoveel mogelijk bekendheid te geven en voeren die uit. Daarmee kunnen ze dan ook nog weer extra punten verdienen voor de race. Inwoners van Nieuwegein die apparaten willen inleveren, kunnen deze aanmelden op de website van de E-Waste Race. De leerlingen komen ze dan op een afgesproken moment ophalen.

50 jaar Nieuwegein op De Toonladder Zuilenstein

De leerlingen van De Toonladder Zuilenstein kregen maandag hoog bezoek. Niemand minder dan burgemeester Backhuijs kwam hun jaarlijkse project openen. Twee leerlingen uit de bovenbouw hadden hem uitgenodigd om de opening te verrichten, omdat het thema van het project dit jaar 50 jaar Nieuwegein is. Leerlingen en ouders verzamelden zich op en om het schoolplein om niets van de opening van het project te missen. De burgemeester voelde zich bijna zelf een beetje jarig door de entourage met de ballonnenboog, rode loper, verjaardagsstoel en zelfgemaakte verjaardagsketting.

Gezeten in de prachtige stoel vertelde de burgemeester de leerlingen over hoe Nieuwegein 50 jaar geleden ontstond uit de dorpen Jutphaas en Vreeswijk, met daartussen vooral weilanden en koeien. Na dit gesprek kregen de kinderen en toeschouwers nog een voorproefje van de activiteiten tijdens de projectweek. Medewerkers van Kunstencentrum De Kom, die de activiteiten op De Toonladder ondersteunt, liet ze zingend en dansend de projectweek in gaan.

Voelen, ruiken, plukken en proeven op Toonladder Galecop

Als je als school zo mooi in een groene omgeving staat, is het logisch dat je de natuur bij je lessen betrekt. Dat doet Toonladder Galecop al jaren en sinds afgelopen woensdag is dit in een intentieverklaring officieel vastgelegd als vast onderdeel van het onderwijs.

De leerlingen van Toonladder Galecop verheugen zich er al op als ze naar groep 5 gaan, want dat is het jaar waarin zij in de moestuin gaan werken en leren, een heel seizoen lang. Ze zaaien, onderhouden, zien de groenten groeien en oogsten alle groenten die ze gekweekt hebben. Zelfs als het even duurt en ze al in groep 6 zitten als de oogst kan plaatsvinden. Zo maken ze alle stadia van de planten mee en leren ze bovendien nieuwe groenten kennen en soms ook eten. Want dat hoort er ook bij. De oogst wordt dan in de klas klaargemaakt en met zijn allen opgegeten.

Inmiddels ligt er een mooie jaarplanning. Drie vaste vrijwilligers van de moestuincommissie werken in overleg met de leerkrachten de planning uit, geven de lessen en gaan met de leerlingen aan de slag in de moestuin en in de klas. Door het tekenen van een intentieverklaring hebben de gemeente Nieuwegein en de school nu vastgelegd dat ‘Lessen voor de moestuin’, en de ondersteuning daarvan door de gemeente en Groen Doet Goed, een vast onderdeel is van de lessen op de Toonladder.

Lintje voor Ed Booms

Als iemand een koninklijke onderscheiding verdient, dan is het Ed Booms wel. Onze gepensioneerde leerkracht, directeur en clusterdirecteur werd op maandag 30 augustus flink in het zonnetje gezet door burgemeester Van Domburg van IJsselstein. Hij gaat voortaan door het leven als Ridder in de orde van Oranje Nassau. Een enorme eer die recht doet aan alles wat Ed de afgelopen 40 jaar voor het onderwijs én IJsselstein heeft gedaan.

Lees hier waarom Ed de onderscheiding kreeg >>