Actueel

You are required to login to view this page.
Lost your password?

11.000 euro voor Vluchtelingenwerk Nieuwegein

De medewerkers van Vluchtelingenwerk Nederland wisten niet wat ze zagen toen ze vrijdag 20 mei op basisschool De Veldrakker waren om de opbrengsten van de sponsorloop in ontvangst te nemen. Ruim €11.000,- hadden de leerlingen van basisscholen De Meander, De Krullevaar en De Veldrakker tijdens de Koningsspelen bij elkaar gelopen voor vluchtelingen die in Nieuwegein wonen.

De oorlog in Oekraïne was de aanleiding voor de scholen om de sponsorloop te organiseren. Niet alleen voor vluchtelingen uit dat land, maar voor alle vluchtelingen die in Nieuwegein wonen. Dat het onderwerp leefde onder de leerlingen en hun sponsoren mag duidelijk zijn uit het enorme bedrag dat zij hebben opgehaald.

Vluchtelingenwerk Nieuwegein is erg blij met deze grote gift. Zij gaan hiermee onder andere ervoor zorgen dat de fietsen van de ouders van gevluchte kinderen veilig worden voor het vervoer van de kinderen. Veel van hen hebben geen kinderzitje of stepjes en dat is natuurlijk gevaarlijk. Verder wil Vluchtelingenwerk in hun nieuwe gebouw, dat volgend jaar klaar is, graag een computerruimte voor kinderen inrichten. Het sponsorgeld gaat daarbij goed van pas komen.

Koningsspelen 2022

De Koningsspelen van 2022 gaan de boeken in als een heerlijke dag. Niet alleen liet het weer zich van zijn beste kant zien, alle Robijnleerlingen kregen door hun school een feestelijk en sportief programma voorgeschoteld. De Veldrakker, De Meander, De Krullevaar, De Trekvogel, De Tandem en ’t Kasteel hielden bovendien een sponsorloop waarvan de opbrengst ten goede kwam aan Vluchtelingenwerk Nieuwegein en IJsselstein. Hieronder een impressie van een feestelijke dag.

De Tandem in de bloemetjes gezet

De leerkrachten en directeur van De Tandem werden vanochtend tot hun grote verrassing in de bloemetjes gezet door de leerlingen en ouders van de school. De reden? De ouders wilden de school bedanken voor de inzet in de coronaperiode. Zij hadden geregeld dat alle leerlingen met een bloem naar school kwamen. Zo ontstond er voor iedere juf, meester, ondersteuner en de directeur een prachtig gevarieerd boeket. Een hartverwarmende actie die door het team bijzonder gewaardeerd werd.

Robijn is trots op Senna en Yasmina

Vandaag was Robin Robijn op De Veldrakker om Senna en Yasmina in het zonnetje te zetten. Zij hebben een jongerenlintje van de burgemeester van Nieuwegein ontvangen voor alle goede dingen die ze doen voor de ouderen in hun buurt. Robin heeft ze namens Robijn laten weten dat we er trots op zijn dat zulke lieve, sociale meiden leerlingen zijn van een Robijnschool.

Wisseling in de raad van toezicht

Per 1 januari 2022 verwelkomen wij Patrick van den Brink als nieuw lid van onze raad van toezicht. Patrick is een bekend gezicht in de regio en dan vooral in IJsselstein waar hij van 2007 tot 2014 burgemeester was en waar hij nog steeds woont. Met zijn uitgebreide netwerk en expertise op het gebied van openbaar bestuur, organisatieontwikkeling en financiën is hij een aanwinst voor onze raad.  Patrick heeft ruime ervaring als toezichthouder in het onderwijs en in de zorg. Zo is hij nu voorzitter van de Raad van Toezicht van de Koninklijke Auris groep (tot 1 juli), en voorzitter van de raad van toezicht van Stichting Elan. Eerder heeft hij ook in het bestuur van bijvoorbeeld De Donnerschool gezeten.

In het dagelijks leven is Patrick directeur bestuurder bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Hij is 54 jaar, getrouwd met Evelien en samen hebben ze twee volwassen kinderen.

Patrick:” Toen ik de doelstelling van Stichting Robijn las: Kinderen laten slagen voor het leven en niet alleen voor de toets, wist ik meteen ik ga solliciteren. Ik ben dan ook heel blij dat ik per 1 januari lid mag worden van de raad van toezicht en verheug met op een plezierige samenwerking”.

Patrick volgt Paulien Vreman op. Haar termijn in de raad zit erop en treedt af volgens het rooster van aftreden. Zij heeft als vice-voorzitter 5 jaar een plek in de raad gehad en tevens lid van de auditcommissie en remuneratiecommissie. “Ik heb met heel veel plezier zitting gehad in de raad. Ik heb vanuit mijn expertise bij de vraagstukken oog proberen te houden voor de impact op de kinderen, ouders, leerkrachten en de omgeving. Robijn is bezig met een mooie transitie. Ik wens mijn collega’s en de bestuurder veel succes daarbij!” Wij zijn Paulien dankbaar voor alles wat ze voor Robijn heeft betekend en wensen haar veel succes in alle uitdagingen die op haar pad komen.

Vanaf 1 januari 2022 is de samenstelling van de raad van toezicht als volgt:

Liesbeth Schöningh  – voorzitter & remuneratiecommissie
Frank Dekker – vicevoorzitter, remuneratiecommissie & auditcommissie
Leon van der Meij – kwaliteitscommissie
Eveline van Baar – kwaliteitscommissie
Patrick van den Brink – auditcommissie

 

De Krullevaar wint E-waste race

Na een spannende eindsprint heeft groep 6 van OBS de Krullevaar de E-wast race in de regio toch nog met een flinke voorsprong gewonnen. Op 14 oktober, Nationale E-waste-dag, werd om 10:00 uur de eindstand opgemaakt en bleek dat De Krullevaar de hoogste score had behaald. Voor het Jeugdjournaal aanleiding om in de school opnames te komen maken voor een item over de Nationale E-waste-dag. Als ware recycling-ambassadeurs gaven de kinderen voor de camera uitleg over het belang van recyclen en lieten zij zien wat ze allemaal opgehaald hadden.

Directeur Madelon Torenstra en drijvende kracht achter groep 6 meester Roland Jacobs keken trots toe hoe de kinderen aan de cameraploeg van het Jeugdjournaal lieten zien wat ze de afgelopen tijd geleerd hadden over het belang van recycling. En de prijs? Ze gaan met de klas een hele dag naar Nemo Science Museum in Amsterdam!

Benieuwd naar het item van het Jeugdjournaal over De Krullevaar? Hier kun je hem bekijken.

Dubbel feest op De Trekvogel

Dinsdag 5 oktober was het een feestelijke dag op De Trekvogel. Op de Dag van de Leraar openen de leerlingen het vernieuwde schoolplein, ontvingen ze het vignet Gezonde School én gingen ze voor het eerst sinds lange tijd op schoolreis!

De afgelopen zomerperiode was het allesbehalve stil op en rondom het plein van OBS de Trekvogel. De hovenier Hans Lappee was met ouderhulp druk in de weer met het realiseren van een droomplein, dat in het teken staat van: op avontuur in de natuur. Er is veel beplanting aangebracht, er zijn met natuurlijke materialen speelplekken gecreëerd en er is een streetrun parcours gemaakt. “Diverse onderzoeken wijzen uit dat de natuur goed is voor de ontwikkelingen van zintuigen, motoriek, concentratie, denkvermogen en creativiteit. Kinderen kunnen op dit plein op avontuur. Het ontwerp hebben we vorig jaar samen met de kinderen gemaakt. Hierdoor is echt nu echt hún schoolplein!”, aldus Sjoera Vrancken, directeur van de school. Het plein werd feestelijk geopend door de leerlingen, wethouder Eveline Schell,  Mirande Dawson (adviseur van Gezonde School) en hovenier Hans Lappee.

Gezonde school

De dag was extra feestelijk, omdat De Trekvogel zich vanaf dit schooljaar een gezonde school mag noemen. Met het vignet Gezonde school laat de school zien dat hij voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. “We zijn trots op dit behaalde resultaat. Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een uitdagende schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen,” aldus Vrancken.

Schoolreisje

Het thema van het schoolreisje dat op dezelfde feestelijke dag plaatsvond was heel toepasselijk: Survivallen. In Outdoorpark SEC in Almere, beleefden de kinderen een avontuurlijke dag in de natuur. Zo leerden ze elkaar nog beter kennen, ontdekten ze verschillende kwaliteiten van elkaar en hebben ze natuurlijk heel veel plezier gehad met hun groep.

Kwispel naar het Binnenbos op De Tandem

Ze wisten al dat ze hem gewonnen hadden, maar vandaag heeft onze bestuurder Mogens, Kwispel officieel overhandigd aan Sander Frie, leerkracht van daltonschool De Tandem. Sander had namens de school het project Binnenbos ingestuurd als innovatie waar meer scholen bij Robijn hun voordeel mee kunnen doen.

Met het project Binnenbos wil De Tandem planten steeds meer de klassen in brengen. Zij leveren niet alleen een gezonde bijdrage aan het binnenklimaat, maar hun aanwezigheid werkt stressverlagend en het verzorgen van de planten is educatief.

Volgens het juryrapport toont De Tandem met het project Binnenbos bovendien dat de school oog heeft voor hedendaagse vraagstukken rondom het klimaat en het milieu. Kinderen worden op een toegankelijke manier betrokken bij de grote uitdagingen waar we als maatschappij voor staan. De stap van een plant in de klas naar milieubewust leven, lijkt groot, maar is in wezen heel klein. Het begint bij kinderen leren omgaan met de natuur vanuit kennis, inzicht, nut en noodzaak.  De jury hoopt dat het Binnenbos navolging gaat krijgen op andere Robijnscholen en dat dit gaat leiden tot vergelijkbare en mogelijk andere initiatieven. Nu zaaien betekent straks oogsten.

En Kwispel? Die voelde zich natuurlijk meteen thuis in het Binnenbos.

Positieve gezondheid gemeten op De Krullevaar

In het kader van de Nationale Sportweek deden de leerlingen van OBS De Krullevaar afgelopen vrijdag een test over positieve gezondheid, de Kindtool. Wethouder Jan Kuiper kwam speciaal naar de school om met de kinderen van groep 8 te praten over positieve gezondheid. Als je niet ziek bent, ben je gezond. Maar dat wil niet altijd zeggen dat het op alle vlakken goed met je gaat. De test zette de leerlingen aan het denken over onderwerpen waar ze normaalgesproken niet zo expliciet bij stil staan. Bijvoorbeeld over de hoeveelheid vrije tijd die ze hebben of hoeveel ze eigenlijk slapen. Studenten van het ROC begeleidden de kinderen bij het invullen van de test.

De Krullevaar is niet de enige school waarop de Kindtool wordt afgenomen. Hoe meer kinderen er mee doen, des te duidelijker komt in beeld hoe het met de kinderen van Nieuwegein gesteld is. Hier kunnen organisaties die zich inzetten voor de positieve gezondheid van kinderen hun voordeel mee doen.