Docenten onder de indruk bij Xpress Yourself

Groep 8 van De Veldrakker met hun certificaten

Hoe goed ben je in Engels na 8 jaar Engelse les op de basisschool? De groepen 8 van OBS De Veldrakker in Nieuwegein en OBS ’t Kasteel in IJsselstein deden de toets Xpress Yourself om daar achter te komen. Op basis van de toets werd bepaald welk niveau ze hebben bereikt bij hetlezen, schijven, luisteren en spreken in het Engels. Helen de Lange, vakleerkracht Engels van de openbare basisscholen ontwikkelde Xpress Yourself samen met het Anna van Rijn College. De twee docenten van deze school die hielpen met de afname van de testen, waren verrast door de mooie Engelse uitspraak van de leerlingen en hun grote woordenschat. De toets en feestelijke uitreiking van de officiële Xpress Yourself certificaten vonden dit jaar vanwege Corona op de scholen plaats, maar de trots was er niet minder om.

Xpress Yourself bepaalt het taalniveau afgeleid van het Europees Referentiekader voor de Talen (ERK). Dit ERK is nationaal én internationaal bekend, zodat het certificaat dat de leerling ontvangt een belangrijk document is in zijn/haar portfolio. De school in het voortgezet onderwijs ziet aan de hand van de niveaus, per vaardigheid, precies waar de leerling staat. Zodoende kan het onderwijs op het juiste niveau worden aangeboden en kan verder worden gebouwd aan de Engelse taalvaardigheid.