Downloads

Beleidsstukken en protocollen van Stichting Robijn zijn openbaar. U kunt ze op deze website inzien of opvragen bij Stichting Robijn of een van onze scholen. Op dit moment zijn nog niet alle documenten hier te downloaden. Stukken die per school verschillend zijn, vindt u op de eigen website van de school.

Overzicht beleid en protocollen
Administratie & beleid

 Bestuur & Raad van Toezicht

Communicatie

  • Ouderbetrokkenheid
  • Protocol gebruik ICT middelen

Functioneren en beoordelen

  • Spoorboekje gesprekkencyclus

Klachten, contact- en vertrouwenspersoon

Onderwijs

  • Afkortingen en begrippen onderwijs
  • Kwaliteitsbeleid onderwijs Robijn
  • Zorgplan

Personeel

  • ARBO beleidsplan
  • Gedragsprotocol
  • Omgang thuiszitters 

Privacy-beleid

Scholing

  • Scholingskalender