Privacybeleid app

PRIVACYBELEID

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Robijn verwerkt persoonsgegevens van u omdat uw kind(eren) op een van onze scholen zit(ten) of omdat u personeelslid van een van onze scholen bent en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Naam
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

Waarom we gegevens nodig hebben
Stichting Robijn verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief, informatie en verzoeken
  • U informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Hoe lang we gegevens bewaren
Stichting Robijn zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en): zodra uw kind(eren) niet langer op een basisschool van Stichting Robijn zitten, worden uw gegevens uit de app verwijderd. Voor leerkrachten geldt dat zodra zij niet meer op een Robijnschool werken, hun gegevens uit de app worden verwijderd.

Delen met anderen
Stichting Robijn verstrekt informatie aan derden uitsluitend en alleen als dit nodig is voor de Uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Stichting Robijn gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@stichtingrobijn.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Stichting Robijn zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Stichting Robijn neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat of via info@stichtingrobijn.nl.

Algemeen privacybeleid van Stichting Robijn
Andere beleidsstukken van Stichting Robijn op het gebied van privacy vindt u op onze website www.stichtingrobijn.nl onder het kopje Downloads.