Onderwerpen Ontmoeten & versterken op de Robijndag 2017

Tijdens Ontmoeten & versterken gaan we natuurlijk nog even napraten over het ochtendprogramma. Verder zie je hieronder de onderwerpen tot nu toe zijn ingestuurd. Heb je nog aanvullingen? Vertel het je directeur of stuur direct een e-mailbericht naar het secretariaat van Stichting Robijn.

Kleuters (Kelly Vonk – voorzitter)

 • Zijn er nog nieuwe tips en ideeën voor kleuters die al meer aankunnen?
 • En zijn er nog nieuwe tips op het gebied van LZM?
 • Leren Zichtbaar Maken voor kleuters
 • Datamuur groep 1-2
 • Portfolio en kleuters
 • Registreren zo efficiënt mogelijk
 • Spelen in hoeken
 • Begeleid spelen
 • Dit onderdeel willen Jeroen en Corrie wel voorzitten: Intervisie light: 1 stellingen die leven in het (kleuter)onderwijs, 2 deze bespreken in ad random groepen, 3 plenair. Doel: Op een gestructureerde en effectieve manier in gesprek met elkaar over onderwijsgerelateerde onderwerpen.
 • Dit onderdeel willen Jeroen en Corrie wel voorzitten: Inventarisatie sterke punten scholen en eventueel vragen ter beoordeling van de professionalisering (collegiale consultatie). Doel: kwaliteiten van elkaar gebruiken.   
 • Werken in drie niveaus voor groep 1 en groep 2. Hoe organiseer je dit?

Groep 3 (Ineke Hazendonk – voorzitter)

 • Nieuwe leesmethode
 • Neem mee, waar ben je trots op!
 • Aansluiting groep 2 -> groep 3
 • LZM in groep 3
 • Groepsplannen/blokplannen
 • Korte terugkoppeling van mensen die nu al werken met nieuwe VLL of Lijn 3

Groep 4 (Tinka de Bruijn – voorzitter)

 • Lopen jullie ook aan tegen kinderen die maar anderhalf hebben gekleuterd? Een grote groep kinderen is nu nog 6. Herkennen jullie dit en hoe gaan jullie hier mee om?
 • Woordenschattoets
 • Rekenen en zichtbaar leren
 • Datamuur in combinatie met verschillende niveaus.
 • Verdieping Spelling
 • LZM: Hoe maak je een leerlijn inzichtelijk voor de leerlingen? Voor welke leerlijnen kies je?
 • Handelingsgericht werken in een combinatiegroep?

Groep 5 (Mieke Scholten – voorzitter)

 • Ervaren jullie ook een gat in de methoden tussen groep 4 en 5? Wij proberen dit in de doorgaande lijn dicht te plakken. Maar de vraag is of dit op andere scholen ook zo is?
 • Hoe om te gaan met de hoeveelheid administratie en dan met name het vele schrijven bij de handelingsplannen. Hoe registreer je zo efficiënt mogelijk?
 • Hoe houd je zicht op ontwikkeling
 • Muziek en drama, bestaan die vakken nog?
 • Spelen op het plein – graag ideeën en tips

Groep 6 (Silvia van Schaik – voorzitter)

 • Hoe ga je om in de bovenbouw met ‘echte’ drukke en beweeglijke jongens? Het programma moet wel af.
 • Hoe om te gaan met de hoeveelheid administratie en dan met name het vele schrijven bij de handelingsplannen. Hoe registreer je zo efficiënt mogelijk?
 • Hoe houd je zicht op ontwikkeling

Groep 7 (Mark Vink en Kelly v.d. Berg – voorzitters)

 • Hoe registreer je zo efficiënt mogelijk?
 • Hoe houd je zicht op ontwikkeling
 • Werken met een portfolio
 • Begrijpend lezen
 • Kindontwikkelingsgesprekken. Hoe doen anderen dat, welke gegevens bekijken ze, gebruiken ze hier een formulier voor?

Groep 8 (Carlijn Tieland – voorzitter)

 • Hoe registreer je zo efficiënt mogelijk?
 • Hoe houd je zicht op ontwikkeling
 • Werken met een portfolio
 • Begrijpend lezen
 • “Leerlingen nog niet VO-rijp”. Zijn er ervaringen met leerlingen in groep 8 waarvan gezegd kan worden dat zij nog niet VO-rijp zijn en eigenlijk baat hebben bij een tussenjaar /  9e groep?

Groep IB-ers  (Joyce Erkelens – voorzitter)

 • Schaffen we nieuwe versie AVI/DMT aan?
 • De wens is dat er een gezamenlijk zorgplan komt op Robijnniveau voor alle individuele scholen, waarin er één doorgaande lijn is, gericht op kwaliteit met ruimte om dit in te vullen voor iedere school.