De Meander (dalton)

Het onderwijs op De Meander is gebaseerd op uitgangspunten, die nauw met elkaar verweven zijn. Allereerst zijn wij een openbare school, die een sfeer van openheid en verdraagzaamheid waarborgt. Daarnaast zijn wij een Daltonschool, die optimaal inspeelt op de individuele ontplooiing van elk kind. Daarbij is er grote aandacht voor waarden en normen. Vervolgens gaan wij uit van de basisontwikkeling: pas als een kind emotioneel vrij is, zelfvertrouwen heeft en nieuwsgierig is, kan hij of zij ten volle profiteren van ons onderwijs.

We willen de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen benutten door hen serieus te nemen en rekening te houden met hun mogelijkheden, ruimte te bieden voor eigen initiatief en hen een zekere eigen verantwoordelijkheid te geven. We leren de kinderen samenwerkingsvaardigheden aan, waardoor ze op een prettige manier met andere kinderen kunnen samenwerken en veel van elkaar leren. We bieden de kinderen boeiend onderwijs waarbij ze duurzame vaardigheden leren. We maken daarbij gebruik van de verworvenheden van het systeemdenken. Tenslotte sluit de effectieve instructie goed aan bij ons Daltononderwijs.

Naast het zelfstandig werken heeft ieder kind behoefte aan instructie. Deze behoefte verschilt per kind. De instructietijd wordt op elk kind individueel afgestemd, waardoor de leerkracht meer tijd overhoudt om die kinderen te helpen die dat nodig hebben. Nieuwsgierig geworden? Bezoek onze website op www.demeander.nl of vraag een informatiepakket aan op mail@demeander.nl. U kunt natuurlijk ook telefonisch een afspraak maken op 030-6372701.

Geef een antwoord