De Krullevaar

De Krullevaar is een openbare basisschool in de wijk De Doorslag. In een licht en vriendelijk gebouw laten wij uw kinderen groeien in kennis en kunde. Respect en je veilig voelen zijn binnen Krullevaar nauw met elkaar verbonden. Kinderen leren hier om te gaan met waarden en normen die van belang zijn in de samenleving. Zoals respect, regels, tolerantie en solidariteit.

Naast de gewone vakgebieden heeft onze school een doorgaande leerlijn op het gebied van ICT vanaf groep 1 tot en met groep 8. Ook krijgen de kinderen op De Krullevaar al vanaf de kleuters Engelse les. Binnen het complex is er voor-, tussen- en naschoolse opvang mogelijk.

Meer weten? Kijk dan op www.krullevaar.nl.

Geef een antwoord