De Schakel

De Schakel is een kleine gezellige openbare ‘School in de wereld’ in Wijkersloot, waar leerlingen en hun ouders van harte welkom zijn. We staan midden in de wijk en de samenleving en werken intensief samen met ouders, kinderen en externe instanties op basis van respect en wederzijds vertrouwen. We bereiden onze leerlingen op een speelse manier voor op hun rol en verantwoordelijkheid als wereldburgers, zodat ze kunnen uitgroeien tot kansrijke volwassenen. Een uitstekend pedagogisch klimaat, rust, structuur, waarden en normen vinden wij hierbij erg belangrijk.

De Schakel heeft een open karakter en een hecht, betrokken en deskundig team. Er wordt veel aandacht besteed aan o.a. taal (bijv. woordenschat), rekenen, lezen, Engels (vanaf groep 1), techniek- en muziekonderwijs. Dit doen wij op een moderne, gedegen manier. We gebruiken hierbij een methode voor Totaal Onderwijs (‘Alles in 1’), waarmee kinderen op een betekenisvolle manier kunnen leren. Samenwerken, zelfstandig werken en werken met moderne mogelijkheden en materialen (bijv. digitaal schoolbord, computers, powerpoint) zijn hierbij belangrijke kenmerken. Onze Cito-eindscores zijn al jaren heel goed. We willen alle kinderen de beste kansen bieden en volgen elk kind intensief in zijn/haar persoonlijke ontwikkeling.

Een kijkje nemen? U bent altijd van harte welkom in onze school en in onze ouderkamer. Of kijk op: www.obs-de-schakel.nl.

Geef een antwoord