De Toonladder Zuilenstein

De Toonladder Zuilenstein is een grote moderne school met een prachtig nieuw schoolgebouw in een mooie groene omgeving. Maar met alleen een mooi gebouw zijn we er nog niet! Op De Toonladder werkt een enthousiast en creatief team, dat oog heeft voor de kinderen, graag nieuwe ontwikkelingen oppakt en een omgeving creëert waarin leren fijn is!

Ons onderwijs valt het best te omschrijven als hedendaagse traditioneel. Traditioneel in het aanhouden van het leerstofjaarklassensysteem, waarbij goede instructie en begeleiding gegeven door pedagogisch en didactisch bekwame leerkrachten een voorwaarde is voor het aanleren van de nodige basisvaardigheden. Hedendaags door onder andere inzet van moderne middelen als Chromebooks voor alle leerlingen in de groepen 4 t/m 8 en aanbod Engels vanaf groep 1-2!

Maar óók de sociaal-emotionele ontwikkeling van ieder kind staat bij ons hoog op de toonladder. Goed kunnen leren is één, maar zonder een goede persoonlijke ontwikkeling gaat het niet lukken. Door onze werkwijze en de methode Leefstijl is de sociaal-emotionele ontwikkeling gegarandeerd.

Wij gaan nieuwe onderwijsontwikkelingen niet uit de weg, maar lopen niet achter iedere hype aan. Het moet immers goed passen bij wat onze leerlingen voor hun ontwikkeling nodig hebben. Elk kind heeft recht op zo goed mogelijk onderwijs en daar gaan wij voor!  En de resultaten mogen er dan ook zijn!

Wij staan voor schitterend openbaar onderwijs. Bij ons mag elk toontje op de toonladder staan. Iedereen is welkom; graag zelfs! Meer weten? Neem een kijkje op onze website www.detoonladder.nl of maak een afspraak voor een bezoek.

De Toonladder…… met recht een toontje hoger.

Geef een antwoord