De Torenuil (TOM)

De Torenuil is een innovatieve, eigentijdse en creatieve school. Om boeiend onderwijs vorm te geven, maakt de school o.a. gebruik van Teamonderwijs Op Maat (TOM). Hierbij worden de kwaliteiten van leerkrachten en leerlingen zo optimaal mogelijk benut. De school is een van de dertien beeldbepalende TOM-scholen van Nederland. Naast extra aandacht voor taal en rekenen wordt veel tijd besteed aan creativiteit. Omdat niet alle leerlingen op dezelfde manier leren, wordt meervoudige intelligentie ingevoerd. Vanuit het toegekende predicaat ‘school in de wereld’ wordt jaarlijks veel aandacht besteed aan het feit dat kinderen opgeleid worden tot respectvolle en tolerante wereldburgers. De school beschikt over een hoogwaardig zorgsysteem en de betrokkenheid van ouders is hoog.


Meer weten? Kijk op: www.detorenuil.nl.

Geef een antwoord