De Trekvogel

De Trekvogel is een moderne, middelgrote school van rond de 200 kinderen. Samen met ouders en de kinderen werken we aan een prettige en veilige schoolomgeving. ‘Op de Trekvogel mag iedereen zichzelf zijn met respect voor elkaar‘, staat bij ons centraal.

Naast het bevorderen van de zelfstandigheid, wordt veel gebruik gemaakt van samenwerkend leren. Zo leren kinderen te vertrouwen op hun eigen ideeën, maar ook te luisteren naar ideeën van anderen en daarop te reageren. Oplossingsgericht werken is ingevoerd om kinderen actief bij hun eigen onderwijsproces te betrekken. Zo leren ze kijken naar wat er goed gaat en wat er nog beter kan. Naast de belangrijke vakken zoals taal, lezen en rekenen, wordt veel aandacht besteed aan creativiteit en drama. De school heeft een modern gebouw met veel mogelijkheden: veel flexibele werkruimte, een eigen aula, een inpandige BSO en in alle groepen een digitaal schoolbord. De betrokkenheid van ouders is hoog.

Voor meer informatie, kijk op: www.trekvogel.nl.

Geef een antwoord