Zuiderkroon (jenaplan)

Op jenaplanschool Zuiderkroon staat naast de leerstof het kind in het middelpunt. Ieder kind is uniek, heeft eigen talenten en een eigen leerstijl en ontwikkelt zich op geheel eigen wijze. Uitgaande dat elk kind anders is, leren kinderen in een groep omgaan met verschillen en deze te respecteren. Daarom zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar. Wij noemen dat een stamgroep. De oudste kinderen kunnen jongere kinderen helpen. Het onderwijs is gericht op het samen werken, leren en leven.

Wij bieden kinderen op deze wijze een rijke sociale omgeving aan.Alle activiteiten die wij op onze jenaplanschool doen, vallen onder vier basisactiviteiten, vergelijkbaar met activiteiten die volwassenen doen in hun dagelijks leven: gesprek, werk, spel en viering. Dagelijks wisselen deze basisactiviteiten elkaar af, wat positief op het leerproces werkt. Kortom, goed jenaplanonderwijs richt zich op de gehele ontwikkeling van het kind en beperkt zich niet uitsluitend op taal en rekenen. De hedendaagse maatschappij vraagt ook meer van kinderen dan alleen kennis.

Voor meer informatie, kijk op www.zuiderkroon.nl.

Geef een antwoord