Organisatie

Stichting Robijn vormt het bestuur van 11 openbare basisscholen in Nieuwegein en IJsselstein. Iedere school heeft een eigen directeur die daar de dagelijkse leiding heeft.

Bestuur
De dagelijkse leiding van Stichting Robijn is in handen van het bestuur.
Lees meer»

De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur. De leden zijn ervaren toezichthouders die ieder een eigen aandachtsgebied voor hun rekening nemen.
Lees meer»

Bestuurskantoor
Stichting Robijn heeft enkele mensen in dienst om het primaire proces goed te laten verlopen.
Lees meer»

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Onze scholen hebben ieder een eigen medezeggenschapsraad en Robijnbreed is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Hierin praten en beslissen personeelsleden en ouders van alle Robijnscholen mee over onderwerpen die voor heel Robijn van belang zijn of meerdere scholen raken.
Lees meer»

Organogram Stichting Robijn

Organogram Stichting Robijn