ANBI-informatie

Op deze pagina vindt u alle gegevens die Stichting Robijn verplicht is als ANBI openbaar te publiceren.
Stichting Robijn is een onderwijsorganisatie voor openbaar primair onderwijs met 11 scholen in de gemeenten Nieuwegein en IJsselstein.

Fiscaal nummer: 819185127

Contactgegevens

Postadres: Postbus 474, 3430 AL Nieuwegein
Bezoekadres: Albatros 1, 3435 XA Nieuwegein

Telefoonnummer: (030) 600 91 68

E-mail: info@stichtingrobijn.nl
Website: www.stichtingrobijn.nl

Bestuur

M. Domela Nieuwenhuis Nijegaard

Raad van Toezicht

Drs. E.A.M. Schöning MPA
Leden:
E. van Baar
F.M. Dekker
L.A.D. van der Meij, Ir.
P.A. Vreman-Blokhuis

Hieronder kunt u de volgende documenten downloaden:Beloningsbeleid

Stichting Robijn heeft geen specifiek beloningsbeleid, maar hanteert de uitgangspunten zoals geformuleerd in de cao PO en de cao bestuurders PO.