Vacature

Openbaar onderwijs: waar verhalen samen komen

Stichting Robijn is op zoek naar een

LID RAAD VAN TOEZICHT

Stichting Robijn bestuurt de 11 openbare basisscholen in Nieuwegein en IJsselstein. Wegens het aflopen van de zittingstermijn van een van de leden van de raad van toezicht is er plek voor een nieuw lid.

Zo houden wij toezicht

De raad streeft naar een professionele, integrale, open toezichtrol in een organisatie die het maximale wil bereiken voor de kinderen uit Nieuwegein en IJsselstein. Daarbij zoeken wij een balans tussen dromen en doen, tussen inspireren en toetsen.

In onze werkzaamheden gaan wij uit van open communicatie met iedereen die van belang is voor het heden en de toekomst van Robijn. Vertrekpunt is vertrouwen in de bestuurder, de organisatie en de professionele leerkrachten van Robijn.

Wie wij zoeken

De volgende aandachtsgebieden/thema’s zijn op dit moment waardevol als toevoeging aan de raad van toezicht binnen het algemene profiel en de ontwikkelingsfase van de organisatie:

 1. (Maatschappelijk) ondernemerschap
 2. Kennis van de lokale gemeenschap (Nieuwegein, IJsselstein en omgeving)
 3. Veranderkunde

Daarnaast zijn kennis van en ervaring met juridische en strategisch HRM-zaken een pre.

Op basis van de Belbin-rollen zou het nieuwe lid met eigenschappen van een Plant (creatieve denker, vrije geest), Groepswerker (sfeergevoelig, zoekt evenwicht en harmonie) en/of Zorgdrager (oog voor detail, kwaliteitsbewaker) een goede aanvulling zijn op de raad.

Actuele thema’s

In het bijzonder zijn wij op zoek naar een nieuw lid dat ondersteunt bij het geven van een positieve wending aan:

 • Krimp van het aantal leerlingen, in relatie tot diverse nieuwbouw/verbouwtrajecten en spreiding van aanbod Robijn in de regio
 • Oog voor de (lokale) samenleving: welke positie neemt Robijn in?
 • Samenwerking versterken met ProfiPendi (samenwerkingsverband passend onderwijs) en andere partners.

Klik hier voor een beknopte situatieschets>>

Praktische informatie

De raad van toezicht komt bij elkaar op de verschillende schoollocaties in IJsselstein en Nieuwegein, of op het bestuurskantoor in Nieuwegein, meestal tussen 18 en 21 uur. Commissieoverleg vindt meestal overdag plaats, op het bestuurskantoor.

De vergoeding voor een lid van de raad van toezicht is €3.696,= op jaarbasis. Gemiddelde inzet op jaarbasis ligt rond de 120 uur. Een positieve VOG is een vereiste. Daarnaast kan een antecedentenonderzoek deel uitmaken van de procedure.

Interesse?

Bent u op basis van het bovenstaande geïnteresseerd? Dan wilt u waarschijnlijk meer lezen over Stichting Robijn. Op onze website vindt u een eigen pagina van de raad van toezicht met onder andere onze uitgebreide visie en het profiel van de raad van toezicht en meer.

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de voorzitter van de raad van toezicht, mevrouw Drs. L. Schöningh MPA. Zij is per e-mail bereikbaar via liesbeth@schoningh.com.

Bent u geïnteresseerd in de functie van lid van de raad van toezicht van Stichting Robijn, dan kunt u uw sollicitatie en cv e-mailen ook mailen naar liesbeth@schoningh.com.

Tijdspad sollicitatieprocedure

 • 5 september 2020: openstelling vacature nieuw lid raad van toezicht.
 • 20 september 2020: uiterste reactietermijn voor sollicitanten.
 • 24-25 september 2020: selectiegesprekken, evt. 28 september – 2 oktober een 2egesprek.
 • 2-5 oktober 2020: klikgesprek met gehele raad van toezicht.
 • 6 oktober 2020: informeren gewenste kandidaat en voordracht van de gewenste kandidaat aan de colleges van B&W van beide gemeenten door de benoemingsadviescommissie.
 • 10 november 2020: formele benoeming vanuit de gemeenten per 1 december 2020.