Klachtenregeling

Onze scholen hebben een klachtenregeling waarin beschreven staat hoe we met klachten omgaan. Deze regeling ligt op iedere school ter inzage bij de schoolleiding.

In het kort komt de regeling op het volgende neer. Als u als ouder een klacht heeft, neemt u eerst contact op met de leerkracht die bij de situatie betrokken is. Heeft u het gevoel dat uw klacht niet voldoende is opgelost, dan kunt u zich tot de schoolleiding wenden. Voor algemene schoolzaken kunt u meteen bij de schoolleiding terecht. Door met elkaar in gesprek te zijn en blijven lossen we de meeste problemen samen op. Mocht het toch niet lukken om een oplossing te vinden, dan kunt u de contactpersoon van de school inschakelen om het proces te begeleiden. In de klachtenregeling staat per school vermeld wie de contactpersonen zijn. Hij/zij zal u de weg wijzen en u eventueel begeleiden naar de externe instantie, die daarvoor is aangewezen.

 

Externe vertrouwenspersoon
Mocht u behoefte hebben aan een externe vertrouwenspersoon dan kunt u als ouder, personeelslid of leerling terecht bij:

Mevrouw Bernadette Hes
telefoon: +31 (0)6 255 38 458
e-mail: info@in-b-tweenadvies.nl

Geef een antwoord