Klokkenluidersregeling en vertrouwenspersoon integriteit

De klokkenluidersregeling is bedoeld voor het kunnen melden van een vermoeden van een misstand. Het gaat daarbij om een op redelijke gronden vermoeden van een misstand bij Robijn, waarbij een maatschappelijk belang in het geding is, zoals strafbare feiten, ernstige schending van regels, gevaren voor volksgezondheid en onveiligheid.

 

Vertrouwenspersoon integriteit
Voor de contactgegevens van onze ‘Vertrouwenspersoon integriteit’ kunt u contact opnemen met ons opnemen via secretariaat@stichtingrobijn.nl of (030) 6009168.

 

Geef een antwoord