Klokkenluidersregeling en vertrouwenspersoon integriteit

De klokkenluidersregeling is bedoeld voor het kunnen melden van een vermoeden van een misstand. Het gaat daarbij om een op redelijke gronden vermoeden van een misstand bij Robijn, waarbij een maatschappelijk belang in het geding is, zoals strafbare feiten, ernstige schending van regels, gevaren voor volksgezondheid en onveiligheid.

 

Vertrouwenspersoon integriteit
Mevrouw de Jong treedt op als ‘Vertrouwenspersoon integriteit’.

Haar contactgegevens zijn:
Mevrouw H. de Jong
Kleverparkweg 92
2023 CJ Haarlem
telefoon: +31 (0)6 250 24 555
e-mail: info@heleendejongadvies.nl
website: www.heleendejongadvies.nl