Visie

Robijn stelt zich tot taak optimale ontplooiingsmogelijkheden aan alle leerlingen te bieden om maximaal de aanwezige talenten te ontwikkelen binnen een passende leerroute met respect voor sociale, culturele en religieuze aspecten in de omgeving.

Wij stellen elke leerling in staat zijn of haar ‘persoonlijk record’ te behalen met als doel te kunnen stralen en floreren in het verdere leven. Het is belangrijk dat leerlingen vertrouwen op  eigen talenten en mogen uitblinken – zowel op cognitief, creatief, sportief, emotioneel als sociaal gebied – in een veilige omgeving om goed toegerust te zijn voor de duurzame maatschappij van nu en morgen.

Onderwijsvisie

Bij het leren is het van groot belang dat leerlingen innerlijk betrokken zijn bij wat ze leren, samenhangen kunnen zien en interactief met en van elkaar leren. Het betekent een verschuiving:

  • van vaststellen wat je nog niet kunt, naar wat je nog wilt en kunt leren;
  • van de leerkracht die de lesinhoud bepaalt en vooral instrueert, naar de leerkracht die het leerproces ondersteunt, stimuleert en coacht;
  • van luisteren naar doen en ervaren;
  • van hoofdzakelijk methodegericht onderwijs naar meer procesgericht onderwijs met gebruikmaking van moderne middelen en methodieken.

De scholen van Robijn bieden alle mogelijkheden om het onderwijs aan te laten sluiten bij de behoeften van de leerlingen, de ouders, de leerkrachten en de eisen van de huidige en toekomstige samenleving. Een samenleving die duurzaam en voortdurend in ontwikkeling is en op een boeiende wijze invulling krijgt.