Positieve gezondheid gemeten op De Krullevaar

In het kader van de Nationale Sportweek deden de leerlingen van OBS De Krullevaar afgelopen vrijdag een test over positieve gezondheid, de Kindtool. Wethouder Jan Kuiper kwam speciaal naar de school om met de kinderen van groep 8 te praten over positieve gezondheid. Als je niet ziek bent, ben je gezond. Maar dat wil niet altijd zeggen dat het op alle vlakken goed met je gaat. De test zette de leerlingen aan het denken over onderwerpen waar ze normaalgesproken niet zo expliciet bij stil staan. Bijvoorbeeld over de hoeveelheid vrije tijd die ze hebben of hoeveel ze eigenlijk slapen. Studenten van het ROC begeleidden de kinderen bij het invullen van de test.

De Krullevaar is niet de enige school waarop de Kindtool wordt afgenomen. Hoe meer kinderen er mee doen, des te duidelijker komt in beeld hoe het met de kinderen van Nieuwegein gesteld is. Hier kunnen organisaties die zich inzetten voor de positieve gezondheid van kinderen hun voordeel mee doen.