Studieochtend groep 1 en 2

29 oktober 2018

9:00-12:00 uur
Bestuurskantoor (Albatros 1, Nieuwegein)

Huiswerk

Graag meebrengen naar de bijeenkomst:

 • Het overzicht groepsanalyse/groepsrapport KIJK/Pravoo. Leerkrachten van groep 1 hebben deze overzichten nog niet, want er is in 2018-2019 nog niet geregistreerd. Zij kunnen wel een groepsanalyse/groepsrapport meebrengen als er al geregistreerd is voor de instroom vanaf januari 2018.
 • Het logboek/dagboek waarin de observaties beschrijven staan van de huidige groep. Indien er digitaal geobserveerd wordt graag een uitdraai van de observaties als dit mogelijk is.
 • Een uitdraai van het huidige groepsplan /themaplanner en een weekplanning.

N.B. zorg dat je de namen van de leerlingen weggevouwen/gehaald hebt. Alléen als je met de collega’s van je eigen school in gesprek bent, zou je ook naar namen mogen kijken.

Lezen voorafgaand aan de bijeenkomst

Het artikel Opbrengstgericht werken met jonge kinderen; investeren in spel en spelen.
(Klik hier om het artikel te openen)

Agenda

8:30 Inloop
9:00 Gezamenlijk opening
9:15 Start bijeenkomst

 • Welkom & bespreken agenda
 • Planmatig werken bij kleuters
 • Vooruitblik op de eerste bijeenkomst
 • Bespreking cirkel HGW/ Opbrengstgericht werken
 • Spiegelen aan jouw manier van werken
 • Bespreken van aandachtspunten/wensen eerste bijeenkomst
 • HGW in relatie tot observatiesystemen
 • Waarnemen, Begrijpen, Plannen en Realiseren

Pauze

 • Groepsplannen en weekplanning
 • Presentatie beredeneerd aanbod KIJK
 • Tussendoelen koppelen aan betekenisvolle activiteiten/spelend leren
 • Hoe krijgen we meer zicht op ontwikkeling? Ontwikkelplan maken
 • Afronding en vooruitblik bijeenkomst