Studieochtend groep 3 t/m 8

29 oktober 2018

9:00-12:00 uur
Bestuurskantoor (Albatros 1, Nieuwegein)

Huiswerk

Lees het artikel ‘Relaxter omgaan met Cito’. Klik hier voor het artikel.

Gebruik het ‘Stappenplan’ (klik hier) om de volgende 3 overzichten van Spelling en Rekenen op groepsniveau uit ParnasSys te halen, te printen in kleur en mee te nemen naar de bijeenkomst.

  1. Het overzicht Groepsanalyse. Let op: dit overzicht heeft 2 onderdelen: grafiek én trendtabel; haal beide op uit ParnasSys. Leerkrachten van groep 3 hebben deze overzichten nog niet, want er is in 18-19 nog niet getoetst. Zij kunnen b.v. deze overzichten ophalen van hun klas van vorig jaar.
  2. Het overzicht Niet-methodetoetsverzamelstaat van jouw huidige groep voor Spelling en Rekenen.
  3. Het overzicht Vaardigheidsgroei van jouw huidige groep voor Spelling en Rekenen.

N.B. zorg dat je de namen van de leerlingen weggevouwen/-gehaald hebt. Alleen als je met de collega’s van je eigen school in gesprek bent, zou je ook naar namen mogen kijken.

Agenda

Opening

Blok 1    Inventariseren huidige en gewenste situatie met betrekking tot ‘zicht op ontwikkeling’, met behulp van Mentimeter en gesprek

Blok 2    De groepskaart: korte presentatie als spiegel: welke mogelijkheden zou je nog meer kunnen benutten? Live demo van een stukje van een groepsbespreking aan de hand van de groepskaart.
Toelichting op analysemodel om de resultaten te analyseren en doelen te stellen.
Aan de slag met de eigen overzichten.

Pauze

Blok 3    Intermezzo: waarde van toetsresultaten

  1. Voorbeelden uit ‘is alles van waarde meetbaar’
  2. Terugblik op het artikel over Cito
  3. Onderscheid formatief en summatief toetsen

Blok 4   Referentieniveaus en passende perspectieven

  • Waar gaat het over?
  • Op welk niveau zitten je leerlingen? Ter plekke maken we een inventarisatie

Afsluiting   Terugblik en vooruitblik volgende keer