’t Kasteel loopt voor War Child

Op dit moment zijn er miljoenen kinderen uit conflictgebieden die niet naar school kunnen. Zij ontvluchten hun huis voor oorlog en geweld.

De leerlingen en leerkrachten van ’t Kasteel vinden onderwijs voor ieder kind belangrijk en vinden dat ieder kind recht heeft op onderwijs. Om die reden hebben alle basisscholen samen met de gemeente IJsselstein al de handen ineengeslagen en is er een taalklas voor alle kinderen die gevlucht zijn uit een oorlogsgebied en nu in Nederland wonen. De scholen bieden met elkaar deze kinderen een veilige plek, plezier en we laten ze leren.

Omdat onderwijs niet voor ieder kind vanzelfsprekend is, steunt ’t Kasteel War Child. War Child geeft kinderen weer de touwtjes in handen. Zingend, dansend en spelend wordt hun veerkracht gestimuleerd. Zo kunnen ook zij bouwen aan een toekomst vol vrede. Wij willen daaraan meebouwen!

Deze Koningsdag is gestart met de warming up op Pasapas en daarna is er een sponsorloop gelopen. Onder luid gejuich van alle ouders en leerkrachten hebben de kinderen fantastisch hardgelopen om onze mooie school. Wat zijn wij trots op de kinderen.

Volgende week wordt precies duidelijk hoeveel er is opgehaald, maar na de eerste telling is er al meer dan €1.000,00 opgehaald. Dit is ongelofelijk. Het is zo mooi om te zien hoe kinderen zich inzetten voor kinderen in een conflictgebied. Wij zijn ontzettend trots.