Verslag studiereis Robijndirecteuren

De directeuren van alle Robijnscholen zijn van 15 tot en met 18 mei op studiereis naar Mallorca geweest. Daar hebben zij zich verdiept in het Engelse onderwijs dat daar vanaf groep 1 wordt gegeven, de internationalisering op de basisscholen daar én hoe de scholen daar omgaan met Leren Zichtbaar Maken. Hieronder kunt u het verslag van de studiereis lezen.

Verslag studiereis mei 2019 def RvT en GMR 2