Wisseling in de raad van toezicht

Per 1 januari 2022 verwelkomen wij Patrick van den Brink als nieuw lid van onze raad van toezicht. Patrick is een bekend gezicht in de regio en dan vooral in IJsselstein waar hij van 2007 tot 2014 burgemeester was en waar hij nog steeds woont. Met zijn uitgebreide netwerk en expertise op het gebied van openbaar bestuur, organisatieontwikkeling en financiën is hij een aanwinst voor onze raad.  Patrick heeft ruime ervaring als toezichthouder in het onderwijs en in de zorg. Zo is hij nu voorzitter van de Raad van Toezicht van de Koninklijke Auris groep (tot 1 juli), en voorzitter van de raad van toezicht van Stichting Elan. Eerder heeft hij ook in het bestuur van bijvoorbeeld De Donnerschool gezeten.

In het dagelijks leven is Patrick directeur bestuurder bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Hij is 54 jaar, getrouwd met Evelien en samen hebben ze twee volwassen kinderen.

Patrick:” Toen ik de doelstelling van Stichting Robijn las: Kinderen laten slagen voor het leven en niet alleen voor de toets, wist ik meteen ik ga solliciteren. Ik ben dan ook heel blij dat ik per 1 januari lid mag worden van de raad van toezicht en verheug met op een plezierige samenwerking”.

Patrick volgt Paulien Vreman op. Haar termijn in de raad zit erop en treedt af volgens het rooster van aftreden. Zij heeft als vice-voorzitter 5 jaar een plek in de raad gehad en tevens lid van de auditcommissie en remuneratiecommissie. “Ik heb met heel veel plezier zitting gehad in de raad. Ik heb vanuit mijn expertise bij de vraagstukken oog proberen te houden voor de impact op de kinderen, ouders, leerkrachten en de omgeving. Robijn is bezig met een mooie transitie. Ik wens mijn collega’s en de bestuurder veel succes daarbij!” Wij zijn Paulien dankbaar voor alles wat ze voor Robijn heeft betekend en wensen haar veel succes in alle uitdagingen die op haar pad komen.

Vanaf 1 januari 2022 is de samenstelling van de raad van toezicht als volgt:

Liesbeth Schöningh  – voorzitter & remuneratiecommissie
Frank Dekker – vicevoorzitter, remuneratiecommissie & auditcommissie
Leon van der Meij – kwaliteitscommissie
Eveline van Baar – kwaliteitscommissie
Patrick van den Brink – auditcommissie