Xpress Yourself wint Kwispel

De innovatieprijs van Stichting Robijn is dit jaar uitgereikt aan openbare basisschool De Veldrakker voor het project Xpress Yourself. Vakleerkracht Engels Helen de Lange nam het beeldje en de cheque van 2.500 euro donderdag in ontvangst van bestuurder Fred Teunissen. Xpress Yourself is een project waarin leerlingen, die al vanaf groep 1 Engelse les krijgen, getoetst worden op vier vaardigheden in het Engels: spreken, luisteren, schrijven en lezen. De toets, die De Lange samen met het Anna van Rijn College ontwikkelde, stelt vast wat het Engelse taalniveau van de leerlingen is op het moment dat zij doorstromen naar het voortgezet onderwijs.

In het juryrapport wordt Xpress Yourself onder andere geroemd om het onderscheidende karakter van het project. De jury schrijft: “Met het project Xpress Yourself toont De Veldrakker dat de school in staat is zich te onderscheiden op een van de kernpunten van haar onderwijs. ‘Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden’ is een van de gevleugelde uitspraken van de directeur en dat is hier zeker van toepassing. Xpress Yourself is naar de mening van de Kwispeljury een innovatief project dat het Engelse onderwijs op de school extra richting en betekenis geeft.”

De toets is niet alleen ontwikkeld maar wordt ook afgenomen in samenwerking met het Anna van Rijn College. Er is een doorgaande lijn ontwikkeld die doorloopt van het primair onderwijs tot in het voortgezet onderwijs. Van leerlingen die Xpress Yourself hebben gedaan, weet de middelbare school op welk internationaal gewaardeerd niveau Engels zij straks starten in de brugklas. Daar kan op ingespeeld  worden.

Naast het innovatieve karakter van het project roemde de jury ook de overdraagbaarheid ervan naar andere basisscholen; een belangrijk aspect in de criteria van de innovatieprijs. Vanaf volgend schooljaar wordt op alle openbare basisscholen van Stichting Robijn Engels gegeven vanaf groep 1. OBS de Krullevaar, ook een Robijnschool waar Engels vanaf groep 1 gegeven wordt, is al vanaf het begin aangesloten bij Xpress Yourself en de andere scholen zullen daar in de komende jaren bij aansluiten.

Innovatieprijs Kwispel is in het leven geroepen bij het vertrek van Betty de Swart, een van de drijvende krachten bij de oprichting van Stichting Robijn.